יום ב', ג’ בניסן תשע”ח
10:25 (27/09/17)
10:24 (27/09/17)
10:22 (27/09/17)
.
חזון ביה"ס בקיצור נמרץ!

חזון בית הספר ממ"ד הרא"ל - רמות ב' בית הספר מחנך את תלמידיו לערכים ודרך ארץ ברוח החינוך הממלכתי דתי (החמ"ד). בית הספר ימצה את הפוטנציאל הגלום בכל אחד מתלמידיו כדי להביאם להישגים לימודיים המיטביים, מתוך פיתוח וטיפוח חוזקותיהם בחיזוק המוטיבציה הפנימית שלהם. זאת ייעשה באמצעות מגוון דרכי הוראה התואמים את חידושי המאה ה-21. בית ספרנו שואף להקים בקרבו חברה מכילה, סובלנית וסבלנית כלפי השונה והאחר על ידי שילוב תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. בית הספר הרא"ל שואף לכונן סביבה לימודית וחברתית שבה התלמידים יחושו ביטחון, שמחת חיים, הנאת הלמידה והכרה בסגולותיהם הייחודיות. יה"ר שתתגשמנה כל שאיפותינו, וששנת הלימודים תשע"ו (=תהא שנת ענווה ויראת-ה') תהיה לכולנו שנת לימודים פוריה ומוצלחת! אמכי"ר!